Cài đặt thẻ khóa Hune (thẻ mẹ thẻ con)

Đối tượng sử dụng: khóa căn hộ dùng thẻ, khóa khách sạn dùng thẻ, khóa tủ đồ.

Tạo thẻ mẹ khóa hune

Lắp pin, thẻ đầu tiên bạn chạm vào phần cảm ứng của khóa mới sẽ được công nhận là thẻ mẹ. Nếu bạn cần tạo thẻ mẹ mới, hãy tiếp tục nhấn thiết lập lại, nút được ký ‘SW’ hoặc ‘S1’ hoặc ‘Reset’ trên IC (bo mạch chính) trong hơn 3 giây (ít hơn 8 giây), chạm vào thẻ bạn muốn tạo làm Thẻ mẹ trong vòng 8 giây, còi kêu ‘Bíp-bíp’ một tiếng dài và một tiếng ngắn, đèn LED màu xanh lam sáng, sau đó tạo Thẻ mẹ thành công.

Mỗi khóa chỉ được có một Thẻ Mẹ; cái cuối cùng thay thế cái trước. Sau tạo thẻ mẹ mới, thẻ mẹ và thẻ con trước đó sẽ bị hủy cùng thời gian.

Hoạt động: Nhấn nút Reset trong 3 giây + Chạm vào thẻ mẹ mới trong vòng 8 Giây (1 lần)

Lưu ý: Nếu bạn tiếp tục nhấn nút đặt lại và không chạm vào bất kỳ thẻ nào trong hơn 8 giây,

thông tin thẻ sẽ không bị ảnh hưởng. thẻ mẹ được tạo trước đó vẫn được hiểu là thẻ mẹ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Bài viết liên quan