(*)Hệ thống khóa tủ đồ thông minh

Như chúng ta đã biết, nhà thông minh đã là xu hướng trong một khoảng thời gian gần đây. Trong xu hướng đổi mới công nghệ này, khóa cửa điện tử thông minh đã khẳng định vị trí cần thiết và không thể thay thế của nó. Ra đời đầu tiên với dòng khóa cửa: […]

Hệ thống khóa tủ đồ thông minh

Như chúng ta đã biết, nhà thông minh đã là xu hướng trong một khoảng thời gian gần đây. Trong xu hướng đổi mới công nghệ này, khóa cửa điện tử thông minh đã khẳng định vị trí cần thiết và không thể thay thế của nó. Ra đời đầu tiên với dòng khóa cửa: […]